• Autoglaz Haarlemmermeer

  Graftermeerstraat 61

  2131 AB Hoofddorp

   Tel. 023-524 3810

   
  WhatsApp ons 0620581115 whatsapp

 • AVG-Verklaring

  Autoglaz Haarlemmermeer

  1. Inleiding

  Autoglaz Haarlemmermeer neemt de privacy van haar klanten serieus en is toegewijd aan het beschermen van persoonlijke gegevens. Deze AVG-verklaring beschrijft hoe wij persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

  2. Verzameling van Persoonsgegevens

  Wij verzamelen persoonsgegevens rechtstreeks van onze klanten, zoals naam, contactgegevens en voertuiginformatie, voor het leveren van onze diensten. Deze gegevens worden verzameld met expliciete toestemming van de betrokkene en worden alleen gebruikt voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt.

  3. Gebruik van Persoonsgegevens

  Persoonsgegevens worden gebruikt om onze diensten uit te voeren, zoals het repareren of vervangen van autoruiten, het verstrekken van offertes en het afhandelen van betalingen. Wij gebruiken deze gegevens niet voor marketingdoeleinden zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

  4. Delen van Persoonsgegevens

  Wij delen persoonsgegevens alleen met derden wanneer dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van onze diensten, zoals met leveranciers van autoruiten of verzekeringsmaatschappijen voor facturering. We zorgen ervoor dat derden voldoen aan de AVG en passende beveiligingsmaatregelen treffen om de privacy van gegevens te waarborgen.

  5. Beveiliging van Persoonsgegevens

  Autoglaz Haarlemmermeer implementeert technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, verlies, vernietiging of wijziging. Toegang tot persoonsgegevens is beperkt tot geautoriseerd personeel en wordt alleen gebruikt voor de uitvoering van hun taken.

  6. Rechten van Betrokkenen

  Individuen hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, te laten verwijderen of over te dragen. Ze kunnen ook bezwaar maken tegen het gebruik van hun gegevens voor marketingdoeleinden. Verzoeken met betrekking tot persoonsgegevens kunnen worden gericht aan hoofddorp@autoglaz.nl.

  7. Bewaartermijn

  Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld, tenzij een langere bewaartermijn vereist is door wet- of regelgeving.

  8. Contactgegevens

  Voor vragen of opmerkingen over deze AVG-verklaring of ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via:

  Autoglaz Haarlemmermeer
  Graftermeerstraat 61
  2131 AB Hoofddorp
  023-5243810
  hoofddorp@autoglaz.nl

  9. Wijzigingen in deze Verklaring

  Deze AVG-verklaring kan periodiek worden bijgewerkt om wijzigingen in ons privacybeleid weer te geven. Wij adviseren onze klanten om regelmatig deze verklaring te controleren op updates.

  Deze verklaring is voor het laatst bijgewerkt op 14/3/2024.

WhatsApp ons 0620581115 whatsapp